Opleiding en ontwikkeling

N.B Zie ook www.werkenbijzwanenberg.nl

Medewerkers met voldoende kennis van zaken, een gezonde grondhouding en voldoende ontwikkelde vaardigheden zijn van groot belang voor het succes van de Zwanenberg Food Group en natuurlijk ook voor de medewerker zelf. Het constant blijven ontwikkelen van haar medewerkers is iets waar we bij Zwanenberg Food Group altijd mee bezig zijn. Zwanenberg Food Group stimuleert medewerkers vak- dan wel carrièregerichte opleidingen te volgen.

Opleidingen zijn ondergebracht in het kennis- en ambachtscentrum van Zwanenberg Food Group. Deze bestaat uit de volgende leerlijnen:

Food

Binnen deze leerlijn kom je cursussen en trainingen tegen die alles te maken hebben met, in ons geval, vlees. In samenwerking met SVO (Slagersvakopleiding) heeft Zwanenberg Food Group op maat gemaakte trainingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een basiscursus vleestechnologie en daarop volgend een aantal specialisaties. Maar ook andere cursussen bij externe partijen worden op individueel en groepsniveau ingezet.

Lean

De lean-filosofie staat voor continu verbeteren. Zwanenberg Food Group is altijd op zoek naar verbeteringen, groot of klein. Om dit te realiseren worden onze medewerkers geschoold om de lean-filosofie te kennen en te begrijpen, om vervolgens ook handvatten te krijgen hiermee aan de slag te gaan. Een grote groep van onze medewerkers heeft inmiddels de Green Belt opleiding met succes afgerond. Andere cursussen zijn onder andere een workshop een punt lessen, WCM, TPM, allemaal afgestemd op het niveau en de functie van de medewerker.

Procestechniek

In de leerlijn procestechniek komen met name trainingen voor die op de werkvloer worden gegeven. Vaak in nauwe samenwerking met onze machineleveranciers. Samen met hen kijken we naar de behoefte, om vervolgens concreet aan de slag te gaan op de vloer. Ook kun je denken aan bijvoorbeeld volledige Vapro (Basis, A, B C) opleidingen die bij de ROC`s te volgen zijn.

Arbo/ Veiligheid en Milieu

Deze drie aspecten zijn van groot belang, voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten en onze omgeving. Het gaat veelal om gerichte opleidingen, per locatie verschillend. De inhoud is afhankelijk van de situaties waar de specifieke locatie mee te maken krijgt. Zo werkt de ene locatie wel met gevaarlijke stoffen en is een dergelijke cursus nodig, terwijl een andere locatie weer andere behoeftes heeft. Voor alle locaties van Zwanenberg Food Group geldt dat er altijd trainingen en herhalingen worden gegeven op het gebied van EHBO/BHV, VCA, Heftruckbediening e.d.

Management

Om het management voldoende bagage mee te geven goed leiding te kunnen geven zijn er een aantal, zowel interne als externe trainingen voor hen ontwikkeld. Te denken valt aan een cursus finance for non financials, gespreksvoering, diverse HBO opleidingen, timemanagement of persoonlijke effectiviteit.

Systemen

Bij Zwanenberg Food Group wordt gewerkt met een aantal systemen. Afhankelijk van je functie kun je deze tegenkomen. Het gaat om bestaande systemen of door Zwanenberg Food Group zelf ontwikkelde systemen. Te denken valt aan Ultimo, RBK en JDE als bestaande systemen. Zelf heeft Zwanenberg een projectsysteem ontwikkeld dat V2R wordt genoemd. Voor al deze systemen is uitleg/ training nodig. Veelal gebeurt dit door een korte uitleg, waarna je zelf aan de slag gaat met de systemen.