Verhogen duurzame inzetbaarheid bij Zwanenberg Aalsmeer

Zwanenberg Aalsmeer groeit hard. De vraag naar flexibiliteit neemt hierdoor sterk toe, ook doordat Zwanenberg Aalsmeer steeds dichter op de markt opereert. Deze ontwikkeling vereist een goede ontwikkeling van de medewerkers om hun inzetbaarheid in de toekomst te garanderen. Ook is er sterke behoefte om de inzetbaarheid van de medewerkers te flexibiliseren, op meerdere werkplekken ingezet worden is voor de toekomst van de medewerkers van belang. De instroom van nieuwe, jonge medewerkers is op dit moment moeilijk omdat hun kennis vaak niet aansluit bij de wensen van ZFG en ze nog onvoldoende ervaring hebben in vergelijkbare bedrijven. Bij Zwanenberg Aalsmeer ondersteunt een extern bureau gespecialiseerd in continue verbeteren training en opleiding met een pragmatische aanpak bij Zwanenberg Aalsmeer voor dit probleem: Training Within Industry, afgekort TWI. TWI is een zeer doelmatige methode om medewerkers te trainen in een bepaalde taak. De inwerktijd is hierbij veel korter. Bovendien wordt de taak aantoonbaar beter aangeleerd waardoor de ingewerkte medewerker niet alleen sneller de taak beheerst maar het ook eens veiliger is en de kans op het maken van fouten tot een minimum wordt beperkt. Bij trainen volgens TWI is de manier van trainen ook gestandaardiseerd en zijn de TWI-trainers van Zwanenberg Aalsmeer zelf eerst goed getraind in het trainen volgens deze methode. Zowel de kennis zelf als het overdragen van de kennis komt dus van eigen medewerkers.

De methode wordt nu volop ingezet voor de inpak afdeling waar de meeste nieuwe (uitzend) krachten binnenkomen. De regel is: geen ongetrainde krachten zelfstandig aan het werk. De mensen worden op hun eerste dag direct door een van de trainers opgevangen en er wordt getraind van makkelijk naar moeilijk. De volgende stap is borging en verder verbeteren. Ook dit zal een taak worden van de TWI trainers van Zwanenberg Aalsmeer. Zij zullen zelf regelmatig beoordeeld worden op het juist blijven uitvoeren van de TWI trainingsmethode. Op hun beurt zullen de trainers medewerkers regelmatig beoordelen bij het uitvoeren van de meest kritische werkzaamheden op het uitvoeren volgens de standaard.

En heeft iemand een beter idee? Dan horen we dit graag, proberen we de voorgestelde werkwijze uit en als het beter werkt, dan wordt dat de nieuwe standaard. En die nieuwe werkwijze moet natuurlijk weer worden getraind waarmee de basis voor continue verbeteren is gelegd!