Sponsoring

War Child

Zwanenberg Food Group ondersteunt War Child. War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. De organisatie helpt hen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. War Child zorgt ervoor dat kinderen leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren, en creëert een veilige omgeving waar zij weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vreedzame toekomst kunnen opbouwen. War Child is wereldwijd actief.

Maatschappelijke activiteiten

Zwanenberg maakt vele maatschappelijke activiteiten mogelijk, zowel in Nederland als daarbuiten. Enkele voorbeelden:

  • Lokale distributeurs in diverse Afrikaanse landen exploiteren trolleys waarmee lokale ondernemers Zwan-producten kunnen verkopen en een bestaan kunnen opbouwen.
  • In Nederland worden vele maatschappelijke initiatieven en organisaties financieel of anderszins ondersteund, waaronder de Voedselbank.
  • Zwanenberg ondersteunt verenigingen en evenementen, onder meer op het gebied van golf en hockey.

Criteria sponsoring

Bij het beoordelen van sponsoringverzoeken hanteert Zwanenberg Food Group de volgende uitgangspunten en criteria:

  • Sponsoringprojecten dienen bij voorkeur gericht te zijn op het bereiken van een groot publiek en het vergroten van de naamsbekendheid van haar merken.
  • Met haar producten wil Zwanenberg een bijdrage leveren aan een gezonde en bewuste levensstijl. Sponsoringprojecten dienen dan ook bij voorkeur een relatie te hebben met gezond en bewust leven. Sponsoringprojecten dienen bij voorkeur een directe link te hebben met de activiteiten van Zwanenberg Food Group. 
  • Sponsoringprojecten dienen te passen binnen het MVO-beleid van Zwanenberg en bij te dragen aan een positieve beeldvorming ten aanzien van Zwanenberg.