Zeven MVO-thema's

Wij onderscheiden zeven MVO-thema’s, te weten:

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn: consumenten hebben recht op eerlijke en gezonde producten, die duurzaam worden geproduceerd met kwalitatief hoogwaardige ingrediënten.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn: het welzijn van dieren staat hoog op de agenda van ons en onze leveranciers.

Ketenmanagement

Ketenmanagement: Zwanenberg wil duurzaamheid bevorderen in alle schakels van de keten.

Klimaat en milieu

Klimaat en milieu: Zwanenberg voert een actief beleid om de CO2-uitstoot van haar fabrieken terug te dringen.

Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid: Zwanenberg voert een proactief MVO-beleid en legt er rekenschap over af.

Ethisch zaken doen

Ethisch zaken doen: integriteit van onze medewerkers en zakenpartners is van het grootste belang, zowel in Nederland als daarbuiten.

Duurzame winstgevendheid

Duurzame winstgevendheid: winst maken is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen blijven investeren in innovatieve processen en producten, en daarmee een voorwaarde voor continuïteit van de onderneming.

Lees hier meer over sponsoring.

Wilt u meer informatie over hoe wij deze zeven MVO-thema's invullen, download hier de brochure