Links

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over vlees en de vleessector of zaken die daar mee samenhangen.

 

Centrale Organisatie voor de Vleessector:www.cov.nl                                              

Voorlichtingsbureau Vlees:www.vlees.nl                                                         

Productschap Vee, Vlees & Eieren:www.pve.nl

SVO:www.SVO.nl                                                                    
Centraal Bureau levensmiddelen (CBL):www.cbl.nl                     
Vereniging van keurslagers:www.keurslager.nl                                                               

Voedingscentrum:www.voedingscentrum.nl                                                   

MInisterie van Economische Zaken:www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez                          
Stichting Agrarische Keten Kennis:www.akk.nl           
Overzichtspagina:www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

LEI-DLO:www.lei.wageningen-ur.nl