MVO-beleid

MVO-beleid

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen leveren we als organisatie een positieve bijdrage aan de maatschappij. Hierbij richten wij ons niet alleen op milieu en duurzaamheid, maar ook op een prettig werkklimaat waar al onze medewerkers en partners zich in thuis voelen. Het MVO-beleid van Zwanenberg is gebaseerd op zeven MVO-thema’s:

Gezondheid en welzijn
Consumenten hebben recht op eerlijke en gezonde producten die duurzaam
worden geproduceerd met kwalitatief hoogwaardige ingrediënten.

Dierenwelzijn
Het welzijn van dieren staat hoog op de agenda van ons en onze leveranciers.

Ketenmanagement
Zwanenberg wil duurzaamheid bevorderen in alle schakels van de keten.

Klimaat en milieu
Zwanenberg voert een actief beleid om de CO2-uitstoot van haar fabrieken terug te dringen.

Sociale verantwoordelijkheid
Zwanenberg voert een proactief sociaal beleid en legt er rekenschap over af.

Ethisch zakendoen
Wereldwijde integriteit van onze medewerkers zakenpartners is van het grootste belang.

Duurzame winstgevendheid
Winst maken is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen blijven investeren in
onze mensen, innovatieve processen en producten, en daarmee een voorwaarde voor continuïteit van de onderneming.

Download de brochure voor verdere toelichting.
Brochure – NL

Onze merken