Gedragscode

Gedragscode

Samen met haar dochterondernemingen en partners zet Zwanenberg zich in voor hoge normen ten aanzien van de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en ethisch zaken doen. In deze Code worden de belangrijkste principes uiteengezet die als leidraad dienen voor het zakelijk handelen van alle medewerkers, leveranciers en andere betrokken partijen.

Download de brochure voor verdere toelichting.
Brochure

Onze merken