Duurzaamheid

Zwanenberg Food Group vindt het een goede zaak dat er steeds meer en strengere eisen worden gesteld aan de productie van voedingsmiddelen. Op het gebied van voedselveiligheid, diervriendelijkheid en milieu, maar ook op het gebied van arbeidsomstandigheden en integer ondernemen. Op deze manier worden ondernemingen gestimuleerd professioneel en maatschappelijk verantwoord te handelen. Bovendien ontstaat er een ‘level playing field’ waarin ruimte is om te excelleren en te innoveren.

Wij onderscheiden zeven MVO-thema’s, lees meer.