Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid Zwanenberg.nl
Zwanenberg Food Group, gevestigd aan Twentepoort Oost 5 7609 RG Almelo, is verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna ‘AVG’) voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Zwanenberg.nl. Zwanenberg Food Group draagt zorg voor een behoorlijke, rechtmatige en AVG-conforme omgang met jouw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op: 12-07-2021.

Contactgegevens: privacy@zwanenberg.nl, Twentepoort Oost 5 7609 RG Almelo, +31 88 0546000

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zwanenberg Food Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor zover wij daarvoor een wettelijke verwerkingsgrondslag en gerechtvaardigd verwerkingsdoeleinde hebben.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Verwerken van persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij hiervoor toestemming hebben verkregen van de ouders of voogd.

We zullen alle redelijke inspanningen doen om te controleren of de ouders of voogd van een bezoeker die jonger is dan 16 jaar voornoemde toestemming heeft gegeven, maar het is voor ons niet in alle gevallen mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.” Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@zwanenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zwanenberg Food Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten en/of goederen bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling

Deze drie doelen hebben als verwerkingsgrondslag de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Zwanenberg Food Group.

Tevens kunnen de gegevens verwerkt worden voor de onderstaande doelen. Voor deze doelen worden gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Zwanenberg Food Group analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je hebt het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan door het schonen van de cookies in jouw browser, of het aanpassen van de cookies op de Cookiebeleid pagina, of via de afmeldknop onder iedere nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zwanenberg Food Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwanenberg Food Group) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zwanenberg Food Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn geld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwanenberg Food Group verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dit verband worden persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekt:

 • Ten aanzien van het doorgeven van de Google Analytics* aan Google
  *) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zwanenberg Food Group gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen of je kunt je cookie-instellingen aanpassen via de pagina Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om Zwanenberg Food Group te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bovendien wijzen wij je graag uitdrukkelijk op jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zwanenberg Food Group, voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.

Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken sturen naar privacy@zwanenberg.nl.
Wij kunnen vragen om aanvullende informatie om jouw identiteit vast te stellen, wanneer je een verzoek tot ons richt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Zwanenberg Food Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwanenberg Food Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@zwanenberg.nl.