Links

Links

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over vlees en de vleessector of zaken die daar mee samenhangen.

Centrale Organisatie voor de Vleessector: www.cov.nl
Voorlichtingsbureau Vlees: www.vlees.nl
Productschap Vee, Vlees & Eieren: www.pve.nl
SVO: www.SVO.nl
Centraal Bureau levensmiddelen (CBL): www.cbl.nl
Vereniging van keurslagers: www.keurslager.nl
Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl
MInisterie van Economische Zaken: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
Stichting Agrarische Keten Kennis: www.akk.nl
Overzichtspagina: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
LEI-DLO: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research.htm

Onze merken