Maatregelen Corona

Almelo, 23 maart 2020

De dreiging van het coronavirus dwingt verregaande maatregelen af om de gezondheidsrisico’s voor onze medewerkers en (potentiële) bezoekers zoveel mogelijk te beperken.
We volgen dagelijks de informatie van het RIVM en andere autoriteiten en passen zo nodig de interne richtlijnen aan. Door de overheid is ook de voedingsmiddelenindustrie/-keten als cruciale sector aangeduid en verplicht ieder van ons verantwoordelijkheid te nemen.

Middels dit schrijven informeren wij jullie over de genomen maatregelen:

  • iedere medewerker bewaakt zorgvuldig zijn/haar gezondheid en komt niet onnodig naar het bedrijf als symptomen (milde gezondheidsklachten) daartoe aanleiding geven (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en verhoging van lichaamstemperatuur tot 38 graden), treedt dan altijd in overleg met de leidinggevende;
  • iedere leidinggevende is gevraagd met nog meer alertheid en betrokkenheid met zijn medewerkers om te gaan, tijdig signalen te herkennen en de medewerker in voorkomend geval, misschien zelfs tegen zijn wens, naar huis te sturen;
  • indien er sprake is van een Corona patiënt in de thuissituatie, dan wordt men verzocht advies in te winnen bij de huisarts en vervolgens telefonisch contact te zoeken met de leidinggevende. Het is belangrijk dat de huisarts weet dat er gewerkt wordt in de cruciale sector (voedingsindustrie).
  • de hygiënestandaard is in onze productielocaties reeds van hoog niveau, echter ter voorkoming van verspreiding van dit virus is de frequentie van desinfectie op kritische plekken verder verhoogd;
  • in de bedrijven is het dusdanig georganiseerd dat collega’s met voldoende afstand of fysieke afscheiding van elkaar kunnen werken;
  • het bezoeken van onze productielocaties moet direct bijdragen tot instandhouding van het productieproces, overige bezoeken zijn uitgesloten;
  • het afleggen van bezoeken aan leveranciers, klanten of instanties is beperkt tot het hoognodige;
  • waar mogelijk wordt er thuisgewerkt en/of wordt gespreide inzet van medewerkers nagestreefd;
  • om de beschikbaarheid van personeel te vergroten zijn reeds toegekende ADV en/of snipperdagen opnieuw te beoordelen en zo nodig in te trekken.

 

De samenhang binnen de keten dwingt een alerte waarneming af. Hiertoe vindt dagelijks op alle strategische en operationele niveaus binnen de onderneming een gerichte informatie-uitwisseling plaats. Op deze wijze houden we een goed overzicht op de beschikbaarheid van personeel en grond- en hulpstofstromen.

Wij hopen dat wij in staat blijven om onze grote verscheidenheid aan producten te produceren en doen hierbij geen concessies aan het vooropstellen van de gezondheid van onze medewerkers en de voedselveiligheid van onze productie. Op deze manier proberen wij de continuïteit van de voedselvoorziening te waarborgen en onze klanten maximaal te voorzien.

Wij realiseren ons dat wij in de huidige tijd het uiterste van al onze collega’s vragen. We hebben hier dan ook veel respect en waardering voor. Juist op deze momenten is samenwerken essentieel, want alleen samen staan we sterk!

 

Met vriendelijke groet,

De directie van Zwanenberg Food Group B.V.

Onze merken